در بيشتر ازموارد گزارش چند لحظه پس از اقدام پرداخت به شم از طريق بيامک با ليک ويرايش ارائه می شود .در بعزی از کيس ها دريافت گزارش تا بيست و چهار ساعت زمان می برد
هزينه گزارش برای اشخاص حقيقی  ۱۰۰۰۰ تومان است و برایی اشخاص حقوقی ۱۳۸۰۰ تومان است
اطلاعات مربوط به نژاد، علايق مذهبی، سابقه بيماری‌، شيوه زندگي شخصی، اولويتهای سياسی، اسامی دوستان، سوابق کيفريميزان درآم و گردش حساب مشتری، فهرست دارايی‌های شخص و ديگر یکه جزو سوابق محرمانه اشخاص تلقی می‌شود در سامانه جمع‌آوری نمی  شود
از آنجا که اشخاص خوش حساب برای خريد اخساطی با سقف بالا تر و گرفتن وام با بهره بهتر برخوادار هستند اين گزارش به شما اجازه می دهد که اعتبار خود را در کل سيستم نظام بانکی مشاهده فرماييد و گام های لازم برای ايجاد و/ يا بهبود  رتبه اعتباری خود را برداريد تا از اين مزايا بهرمند شويد.  شايد نکته مهم تر از نکته اول جايگاه ويژه انجام اعتبار سنجی پيش از معاملات در کم کردن ريسک مشکلات مالی و قانونی است.از انجا که بعزی از کلاه برداران حرفه ای  که سابقه مکرر بد حسابی  دارند  پس از ارائه چک های بی محل د و يا پس از  امضای معاملات و قردادهای که در آن خيارات انفساخ در مورد  تأخیر پرداخت آنها از شما صلب شده است، می توانند زرز وزيان عزيمی به شما اعمال کنند که سال ها پيگيری در مراجع قزايی دارد .شما با شناسايی اين افراد بدحساب می توانید هوشمندانه معاملات خود را انجام دهيد و ريسک خود را در اين موارد بهتر مديريت فرماييد.
اطلاعات اعتبار سنجی جه گونه جمع آوری می شوند؟
طبق آيين ‌نامه نظام سنجش اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران، همه بانکها موظف به در اختيار قراردادن اطلاعات تسهیلاتی مشتریانشان در سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه ‌بندی اعتباری ایران هستند ( در حال حاضر اکثر بانک ها عضو هستند). این اطلاعات شامل است ازنحوه پرداخت اقساط وام ها با تشريح کامل روند بازپرداخت کليه تسهيلات دريافتی توسط مشتری درنظام بانکی کشور ،سابقه چک هاي برگشتی،  تعهدات آتی مشتری،  ترسيم وضعيت تعهدات غير مستقيم مشتری و  سابقه منفی بدهی مالياتی که به اين سامانه ارسال شده و بصورت ماهيانه به‌ روزرسانی می‌شود. 
چه اطلاعاتی در گزاذش اعتباری نمی آيد؟
گزارش اعتبار سنجی چه قدر هزينه دارد؟
گازارش اعتبار سنجی چه کابردی دارد؟
گزارش اعتبار سنجی چه قدر زمانمی برد ؟
منو